Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Více zachráněných životů

Současným trendem v poskytování první pomoci je pořizování automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Toto přenosné zařízení, které může obsluhovat vyškolený laik, slouží k resuscitaci v krizové situaci a pomáhá tak k záchraně života. Ideální vizí je vybudovat hustou síť defibrilátorů dostupných na veřejných místech. Organizace Diakonie Praha se snaží napomáhat tomuto smysluplnému cíli, zakoupila tři nové defibrilátory umístěné na různých pracovištích v Praze, aby sloužily veřejnosti a zdraví.

„AED je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje,“ říká profesionální záchranář pan Norbert Biderman.

Defibrilátory jsou registrovány v aplikaci Záchranka. V Praze 13 je tento defibrilátor k dispozici ve všední dny 7.00 – 17.00 na adrese Diakonie – Vlachova 1502/20. Diakonie Praha bude letos na přelomu května a června pořádat zábavně-vzdělávací akce pro veřejnost s odbornou ukázkou a školením práce s defibrilátorem.

Kontakt: Barbora Dukátová, dukatova@diakonie-praha.cz, www.diakonie-praha.cz, tel. 605 207 619.

Barbora Dukátová