Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

  • Ze strany Místního oddělení policie Stodůlky bylo zaznamenáno několik případů kapesních krádeží v obchodech na území Prahy 13. Následným šetřením bylo zjištěno, že k odcizení peněženek či celých kabelek dochází tak, že pachatelé je odcizí, když je kabelka zavěšena na nákupním vozíku. V jednom z případů poškozená vstoupila do obchodu s potravinami, zavěsila si svojí tašku na nákupní vozík a při průchodu obchodem se zastavila u samoobslužného pultu se zeleninou a vozík nechala bez dozoru. V té době k vozíku přistoupila jiná žena, která jí z tašky odcizila peněženku. Celá krádež trvala prakticky vteřinu. Pachatelce stačilo počkat si na příhodnou dobu. Po zlodějce pátráme.
  • Nedávno jsem si byl nakoupit v jednom z obchodů a viděl  jsem situaci, na kterou jsem prostě nemohl nereagovat. Jedna ze zákaznic měla zavěšenou tašku na madlu nákupního vozíku, procházela obchodem a vozík táhla za sebou a při chůzi telefonovala. Celé to trvalo asi 5 minut. Dotyčnou paní jsem upozornil na nutnost sledovat svoje věci, protože by mohlo dojít k odcizení její tašky.
  • Ztráta peněz je sice nepříjemná, ale ve většině případů není nejhorší ztrátou. Jelikož lidé v dnešní době platebních karet u sebe nenosí příliš hotovosti, jsou největší ztrátou doklady. Pokud se váš doklad totožnosti dostane byť jen na krátkou chvíli z vašeho dosahu, respektive vám byl odcizen a následně byl nalezen a vrácen, je třeba si zcela určitě udělat doklad nový. Důvodem je možné zneužití vašeho dokladu. Zároveň po zjištění krádeže na nic nečekejte a ihned zablokujte platební karty, jelikož velké procento z nás již má na kartě povolen platební limit bez zadání PIN a i za krátkou chvíli může pachatel udělat více nákupů v povolené výši.
  • V poslední době se také setkáváme s tím, že kontrolujeme řidiče, kterým byl například Magistrátem hlavního města Prahy vysloven zákaz řízení a řidič o tom (svou vinou) vůbec neví. V tomto případě se dopouští přestupku, který je oznamován Magistrátu hl. m. Prahy a další sankcí pravděpodobně bude prodloužení zákazu řízení. Mohu vám doporučit pouze jednu věc, přebírejte si poštu. Víte-li, že se budete například stěhovat a také víte, že je proti vám vedeno nějaké řízení, sdělte tomuto orgánu aktuální adresu pro účely doručování. Pokud je vám uložen trest zákazu řízení třeba na půl roku, tak si již po třech měsících můžete požádat, aby vám byl zbytek trestu prominut. Pokud se však dopustíte přestupku tím, že řídíte vozidlo, přestože vám byl vysloven zákaz, tak vám bude s největší pravděpodobností tento trest prodloužen.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna