Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na duben

Křížovka pro děti:

V letošním roce oslavíme velikonoční svátky již začátkem dubna. Velikonoce jsou obdobím lidových tradic ...TAJENKA.

Správná odpověď z března:

MĚSÍC, KDY RAŠÍ BŘÍZY

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 450 Kč – Kateřina Plecerová, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Matěj Rulf, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Veronika Tůmová, Praha 5
Jakub Zajíc, Lužiny
Veronika Bartoňová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Markéta Cahová, Lužiny
Milena Svobodová, Motol
Vlasta Gregorová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben:

  1. Jak si můžete objednat nádobu na svoz bioodpadu?
  2. V jakém termínu proběhne sčítání lidu, domů a bytů?
  3. Kde si můžete prohlédnout „Velikonoční vajíčkovou výstavu“?

Správné odpovědi na březnové otázky:

  1. Nové diagnostické centrum Hořovické nemocnice se otevře v Nových Butovicích.
  2. Výstava fotografií ve FZŠ Brdičkova se jmenuje Z obrazu ven.
  3. SDH Třebonice oslaví letos 125 let od založení sboru. Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu

Globus Zličín získávají:

Iveta Zachařová, Praha 5; Marta Čisáriková, Stodůlky

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová