Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak jsou občané informování o problematice sociální péče a zdravotnictví?

Položili jsme několika občanům čtyři otázky, abychom zjistili, jak jsou informováni o problematice sociální péče a zdravotnictví.

  1. Uměli byste poradit oběti domácího násilí, kde hledat pomoc?
  2. Kam by se měl člověk obrátit při podezření, že jeho dítě experimentuje s drogami?
  3. Víte, jaké služby nabízí městská část pro seniory a zdravotně postižené občany?
  4. Kde je zajišťována lékařská služba první pomoci pro občany Prahy 13?


Antonín Koubek

47 let, projektant, Nové Butovice

1. Ze svého okolí domácí násilí neznám. Asi bych toho člověka poslal na úřad, ať se doptá.
2. Já bych šel nejdřív do školy, za třídním učitelem. Oni mají možnost to otestovat.
3. Tak to nevím.
4. Na první pomoc bych jel do motolské nemocnice.


Danuše Klégrová

64 let, důchodce, Nové Butovice

1. V první řadě bych jí doporučila lékařské ošetření a pak jít na policii.
2. Jsou různé instituce, které pomohou, třeba Drop In.
3. Vím jen, že zde existují kluby pro seniory, ale ještě jsem tam nikdy nebyla.
4. Dříve byla v místní poliklinice, teě je v Motole.


Michal Veselý

28 let, podnikatel, Nové Butovice

1. Asi bych ji odkázal na policii, nevím, jestli tady v místě funguje nějaká další pomoc.
2. Rodiče by se měli obrátit na Drop In nebo podobnou organizaci, zabývající se drogami.
3. O to jsem se zatím nezajímal.
4. Nevím, zda je pohotovost v Centru Lípa. Pokud mají zavřeno, pohotovost je určitě v nemocnici v Motole.


Vyptával se Jakub Truschka