Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasiči šplhali o závod

V neděli 19. dubna se dobrovolní hasiči z Třebonic, Stodůlek, Řeporyj, Ořecha a Drahelčic zúčastnili již tradiční lezecké soutěže Ořešská lana, kterou v areálu Lanového centra v Ořechu zorganizovalo oddělení krizového řízení radnice Prahy 13. Soutěže na velmi vratkých překážkách byly sice zábavné, ale velmi náročné i pro zkušené závodníky. Členové zásahových jednotek si změřili své síly, ale i zvýšili svou zdatnost. Nejvyššího počtu bodů dosáhli nakonec řeporyjští před stodůleckými a třebonickými hasiči. Přes velmi příznivé počasí houpavé překážky klouzaly, ale naštěstí se v lanoví nikomu nic nestalo.

Samuel Truschka