Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letos prý bude v Praze 13 utraceno hodně peněz z rozpočtu na různé investice, je to pravda?

Letos prý bude v Praze 13 utraceno hodně peněz z rozpočtu na různé investice, je to pravda?

V letošním roce opravdu proběhne v naší městské části mimořádně velký počet investičních akcí. Jak už jsem ve STOPu informoval, zastupitelstvo schválilo loni v září využití částky 500 miliónů z prostředků získaných prodejem bytových domů, dalších 57 miliónů bude na investice vynaloženo v rámci běžného rozpočtu. Nejde však v žádném případě jen o „utrácení“ peněz městské části. U všech větších investičních akcí vždy žádáme o udělení dotací, ať už od hl. města Prahy, ze státního rozpočtu nebo ze strukturálních fondů Evropské unie, někdy využíváme i dary místních soukromých investorů. Musím s radostí konstatovat, že naše žádosti o dotace jsou velmi úspěšné. Dostáváme příspěvky nejen na rekonstrukce dětských hřišť, ale
i dotace v řádech desítek miliónů na větší investice. Příkladem může být pražská dotace na rekonstrukci FZŠ Fingerova, evropské dotace na zateplení škol či revitalizace sídlištních vnitrobloků nebo nejnověji schválená dotace z magistrátu ve výši 25 miliónů korun na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn. Právě velkou rekonstrukci Mlejna považujeme za jednu z letošních priorit, protože jde o významné centrum kultury mnoha žánrů, navštěvované zástupci všech věkových skupin. Tím méně rozumím snahám některých lidí a uskupení, kteří se snaží různými odvoláními v rámci probíhajících řízení zbrzdit nebo přerušit stavební práce. Věřím, že se nám plánované akce podaří zrealizovat ku prospěchu občanů městské části.


Dozvěděla jsem se, že se budou prodávat další obecní byty a měla bych zájem. Co pro to mám udělat?

V současné době nemusíte dělat nic. Zastupitelstvo městské části na svém zasedání 15. 4. schválilo prodej posledního technologického celku z předchozí etapy prodeje bytových domů, domu ve Fantově ulici, jehož prodej se protáhl kvůli předběžnému opatření soudu v důsledku rozvodového řízení jednoho z nájemníků. Zastupitelstvo tak oficiálně ukončilo etapu prodeje. Logicky tedy následuje rozhodování, zda pokračovat v prodeji nebo zbylé byty ponechat ve správě městské části. Městské části zbylo po prodeji přibližně 1700 bytů. Existují argumenty pro prodej i proti a je třeba je důkladně zvážit. Proto zastupitelstvo pověřilo mého zástupce Petra Zemana, aby do konce tohoto roku předložil návrh koncepce nakládání s bytovým fondem. V rámci jeho přípravy samozřejmě proběhne průzkum zájmu mezi nájemníky a další analýzy. V tuto chvíli tedy opravdu není třeba, abyste dávali najevo svůj zájem o koupi obecního bytu. To se ostatně dozvěděli všichni občané, kteří se dostavili na zasedání zastupitelstva na základě výzvy jistého snaživce, který je vyzval plakátem, aby se zúčastnili v hojném počtu, protože se bude jednat o prodeji bytů. Není důvod k obavám, že byste mohli něco zmeškat. Nájemníci budou včas osloveni zejména prostřednictvím správcovských firem, informace o přípravě koncepce se samozřejmě objeví také ve STOPu.