Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka specializovaných tříd

 

Dne 4. května ve 14 hodin proběhne ve Fakultní základní škole Brdičkova 1878 přijímací řízení pro žáky, kteří by měli zájem navštěvovat některou z našich tříd.

Nabízíme následující možnosti:

 1. pro žáky současných 1.
  - 9. tříd - sportovní třída
   
 2. pro žáky současných 5. tříd - jazyková třída (angličtina, francouzština, němčina)
  - sportovní třída
  - matematickopřírodovědná třída
  - umělecká třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
   

Informace na www.fzsbrdickova.cz, tel. 235 515 884 nebo přímo ve škole.

Jan Šafir, ředitel školy