Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní galerie představuje část Slovanské epopeje

Až do 22. května si mohou v Malé dvoraně Veletržního paláce návštěvníci prohlédnout pět pláten z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy. Ten si přál zachytit dějiny Čechů a Slovanstva v cyklu velkoformátových obrazů, který by symbolizoval jejich cestu dějinami.
Náročný umělecký záměr mohl však realizovat až po svatbě s Marií Chytilovou. A nebýt chicagského mecenáše Charlese R. Cranea, který nesl veškeré náklady spojené s tvorbou díla, zůstala by dnes epopej pouze zmíněna v životopise Alfonse Muchy jen jako nenaplněný sen. Ten se vrátil roku 1910 domů, pronajal si část zámku na Zbirohu a zde svému snu věnoval 18 let života. Slovanskou epopej dokončil roku 1928,  kdy ji spolu s Charlesem Cranem předal Praze a československému obyvatelstvu.
Obrazy, poškozené vlhkostí v úkrytech během II. sv. války, byly v 50. letech převezeny do Moravského Krumlova, za pomoci místních občanů restaurovány a 4. srpna 1963 vystaveny na zdejším zámku. Kompletní cyklus Slovanské epopeje bude v NG vystaven v prosinci. Více najdete na www.ngprague.cz.

Dan Novotný