Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA KLUBU NA VELKÉ OHRADĚ

 

Zástupce starosty Aleš Mareček postupně navštěvuje všechny kluby seniorů v Praze 13. Ve čtvrtek 4. dubna se vydal do Klubu seniorů Velká Ohrada, který se pravidelně schází v Přecechtělově ulici. Ve vyhřáté klubovně místostarostu za všechny členy přivítala předsedkyně klubu Marie Hanilcová. Mimo jiné se dozvěděl, že hlavním zájmem, který členy klubu spojuje, je kanasta. Také tentokrát si senioři z Velké Ohrady s chutí zahráli.

-red-