Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Při zateplování pamatujte na rorýse a netopýry

 

Pokud plánujete opravu střechy či zateplení paneláku, pamatujte na nutná opatření pro zachování přirozených úkrytů a hnízdišť některých živočišných druhů. Velmi častým obyvatelem větracích otvorů panelových domů je rorýs obecný. Tento tažný pták k nám přilétá z Afriky a Asie za účelem hnízdění.

Rorýs nikdy nesedí na zemi, celý svůj život tráví ve vzduchu. Průměrná rychlost jeho letu je 200 km/h. Denně nalétají i 800 km, žijí průměrně 7 let, do hnízda snášejí 2 – 3 vejce. V době jejich hnízdě ní, tj. od 20. 4. do 10. 8., nesmě jí být prováděny zateplovací práce! Stejný problém se týká i netopýrů. V České republice jich je zaznamenáno 26 druhů a všechny jsou chráněny zákonem.

Jsou to jediní létající savci, orientují se pomocí ultrazvuku. Živí se hmyzem. Od listopadu do března mají zimní spánek, od dubna do srpna tvoří letní a mateřské kolonie, od srpna do října probíhá fáze podzimních přeletů a hledání zimovišť. Před stavebními úpravami se seznamte s důležitými informacemi a v projektech počítejte s vybudováním budek, novými otvory apod. Bližší informace naleznete na www.rorysi.cz, www.ceson.org, v zákoně č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebo ve vyhlášce Magistrátu hl. m. Prahy č. 18/2009 Sb., o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov.

Jaroslav Fuglík, OŽP