Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 1

 

Nastal čas na úklid V posledním čísle časopisu STOP jste, mimo jiné, zveřejnili Komplexní údržbu komunikací – jaro 2013, za což díky. Zároveň však uvádíte, že údržba parkovišť, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění neprovádí. Doporučuji vám navštívit velké parkoviště u metra Lužiny (pod ulicí Brdičkova) a na vlastní oči posoudit, zda opět nenastal čas na úklid. Parkoviště je naprosto ostudné. Bylo by dobré věnovat parkovištím, na která se nevztahuje blokové čištění, větší pozornost.

Jana Cmíralová

Úklid nepořádku na vámi zmíněném parkovišti zajistí správce komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Podle vyjádření kompetentní pracovnice TSK bude proveden po dokončení jarního blokového čištění v Praze 13.

za odbor dopravy Vladimír Bouček