Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc pro nemocné i jejich blízké

Kdy a jak zemřeme? Otázka, na kterou většina z nás netouží znát odpověď. Lidé postižení amyotrofickou laterární sklerózou (ALS) ji víceméně znají. Progresivní nervosvalové onemocnění postupně vyřadí ze hry tělesnou schránku, zatímco vědomí zůstává do poslední chvíle zachováno. Způsob vzniku onemocnění, prevence ani léčba zatím nejsou známy. Průměrná délka přežití po stanovení diagnózy jsou dva roky až pět let. Bezmoc je horší, než si vůbec dokážeme představit. Pojďme pomoci nemocným s ALS. Začněme o této nemoci mluvit!

S tímto poselstvím v dubnu odstartovala osvětová kampaň iniciovaná ALSOU, jedinou organizací v ČR sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu. Cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o ALS a získat potřebné finance na pomůcky a specializovanou péči pro pacienty. V České republice má ALS zhruba 800 pacientů, ročně se objeví 200 – 300 nových případů. Amyotrofická laterální skleróza často vpadne do života člověka v produktivním věku a odstaví ho od jeho práce, koníčků, obyčejných denních činností, rodiny a blízkých. ALSA pacientům nabízí pomoc a zázemí, pomůcky, psychoterapii i podporu rodiny a pečujících. Více informací najdete na www.zsalsa.cz.

-red-