Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Záchranná technika na zemi i ve vzduchu

Přistání policejního vrtulníku, zdravotnický kamion Golem pražské záchranky nebo koně městské policie, to byly tradičně největší lákadla akce Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna, která se 11. dubna uskutečnila na Slunečním náměstí. Prezentaci činnosti, výcviku a výzbroje složek integrovaného záchranného systému pořádala už popatnácté městská část ve spolupráci se Zemskou nevládní organizací České republiky v rámci místní Agendy 21. Akce se konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, který také odpolední program zahájil a přivítal všechny přítomné – radní a zastupitele, za hlavní město Prahu Libora Hadravu, který má na starosti bezpečnost, a samozřejmě všechny, kteří se na Slunečním náměstí sešli. V průběhu odpoledne se přišli podívat i další hosté, například starostka Prahy 2 Jana Černochová.

„Celá tato akce má velký smysl,“ řekl starosta David Vodrážka. „Nejen proto, že lidé mohou vidět jednotlivé složky záchranného systému a techniku, kterou má Praha k dispozici, ale také se dovědí, na koho se v případě potřeby obrátit. V dnešní době, kdy situace v Evropě není vůbec růžová, je dobré vědět, že máme záchranný systém a lidi, kteří jsou schopni pomoci. Děkuji všem složkám, které se na Slunečním náměstí představily.“


Policie ČR, Městská policie hl. města Prahy, Vojenská policie, Armáda ČR, zdravotnická záchranná služba i Hasičský záchranný sbor nebo dobrovolní hasiči se na poměrně malé ploše Slunečního náměstí pochlubily tím nejlepším, co je možné veřejnosti ukázat. Letošní novinkou byla účast techniky Pražské energetiky. Ta sice mezi složky záchranného integrovaného systému přímo nepatří, nicméně při zajištění bezpečnosti má nezastupitelnou roli. Poprvé si veřejnost mohla prohlédnout i cisternovou automobilovou stříkačku, kterou mají od začátku dubna k dispozici stodůlečtí dobrovolní hasiči. Kromě techniky návštěvníci viděli zajímavé ukázky z první pomoci, výcviku služebních psů, mohli si vyzkoušet střelbu na laserovém trenažéru, pozornost budil i Teodor – robot na dálkové ovládání, který slouží k rozebírání, přemisťování a manipulaci s nebezpečnými předměty.

Eva Černá