Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změna Územního plánu Prahy

Zaznamenal jsem, že Zastupitelstvo hl. města Prahy odsouhlasilo změnu Územního plánu Prahy u území, které leží v naší městské části. Můžete nám k tomu prosím říct víc?

Ano, Váš dotaz se týká pozemku mezi komunikacemi Jindrova a K Hájům. Rada městské části Praha 13 podala podnět na změnu u tohoto pozemku z funkční plochy čistě obytné na funkční plochu ZMK – zeleň městská a krajinná. Pozemek volně navazuje na chráněné území přírodního parku „Motolský ordovik“. Rádi bychom tak zachovali přírodní krajinný ráz, stávající faunu a charakter klidové oblasti. Díky avizované změně Územního plánu zde v budoucnu nebude možná výstavba a bude tak vytvořen souvislý pás zeleně. Prostor může být zčásti využíván i k rekreačním účelům našich obyvatel. Změna, kterou jsme navrhovali a kterou Zastupitelstvo hl. města Prahy odsouhlasilo, rozhodně přispěje ke zlepšení životního prostředí nejen v naší městské části. V budoucnu může dojít k propojení zeleně na biotop u obchodního domu XXX Lutz ve Stodůlkách a na Centrální park Prahy 13 a přes něj pak na chráněné území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Jde tedy o změnu celoměstsky významnou a rozhodnutí zastupitelstva velmi vítáme.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13