Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Devátým rokem máme Společnou adresu

Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Jeho struktura je  tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální spolupráce.

  • Vzdělávání staví na spolupráci se sedmi zřizovanými mateřskými školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují Národní ústav pro další vzdělávání, META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s., dva typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty. Součástí jazykového vzdělávání pro cizince jsou také interkulturní konverzační setkání organizovaná Integračním centrem Praha, o.p.s., která probíhají v Městské knihovně v OC Lužiny.
  • Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. S pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je realizována kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí…, která se letos bude konat 23. června od 14 hodin v Centrálním parku poblíž Kuželkárny.
  • Informovanost – jsou publikovány informační letáky v různých jazykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13.
  • Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13, které jsou příležitostí pro sdílení zkušeností, výměnu informací a řešení aktuálního vývoje.

Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu, na e-mailu jakesd@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 452.

Daniel Jakeš, koordinátor projektu