Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jarní úklid v Praze 13

Naše městská část se každoročně zapojuje do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. Tuto dobrovolnickou akci v pátek 6. dubna symbolicky zahájil starosta Prahy 13 David Vodrážka, který před radnicí přivítal letošní patrony úklidu – plážovou volejbalistku Kristýnu Kolocovou a fotbalistu Jana Rajnocha, aby společnými silami uklidili široké okolí radnice. Dobrovolnické úklidy občanů a pracovníků MČ Praha 13 pak proběhly v sobotu 7. dubna. Zúčastnilo se jich zhruba 200 občanů z Prahy 13, což je oproti loňskému roku dvojnásobný počet. Mezi účastníky byli rodiče a děti z česko-anglické školky Domeček pod Velkou Ohradou, pracovníci firmy CEMEX, členové spolků i politických stran, bytová družstva a jednotlivci, kteří uklízeli samostatně nebo složili skupiny z obyvatel v okolí svého bydliště.

Společnými silami za čistější Prahu 13

Je opravdu k neuvěření, co všechno lidé dokáží vyhodit. Při této akci bylo sebráno asi 20 m3 odpadů všeho druhu a naplněno zhruba 400 pytlů o objemu 50 l. Vedle pytlů byly sebrány také hromady velkoobjemového odpadu, zejména pneumatik, textilního odpadu, elektroodpadu i železného šrotu. Uklízelo se okolo stanice metra Nové Butovice, v okolí Malé a Velké Ohrady, v okolí meandru Prokopského potoka poblíž ulice K Sopce, v Centrálním parku, v Nových Butovicích, na haldě zvané Makču Pikču a částečně podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky. Do akce se dokonce zapojili někteří bezdomovci, kteří uklidili skládky po jiných lidech z ulice a dali si do pořádku bezprostřední okolí míst, kde přespávají. Na vyjednání úklidu a kontaktu s bezdomovci se podíleli pracovníci terénního programu Naděje.

Odbor životního prostředí MČ Praha 13 po akci zajistil svoz sebraného odpadu. Opět nás moc potěšily milé reakce dobrovolníků, kteří se akce zúčastnili. Pisatelé nás v nich mimo jiné upozornili na další skládky, které nemohli sami uklidit. Z došlých reakcí jsme vybrali tato sdělení:  „Jsem nadšená, kolik dobrovolníků se k nám přidalo. Celkem 14 dospělých a 12 dětí z mateřské školy Domeček. Letos jsme uklízeli opravdu velikou plochu. Původně byl plánovaný menší okruh, ale když jsme viděli tu strašnou spoušť, neváhali jsme si trasu prodloužit. Málem nám ani nestačily pytle, protože se k nám přidali i náhodní kolemjdoucí na procházce. To bylo vážně úžasné!“

„Nakonec jsme byli jen dva. Za dopoledne jsme nasbírali tři pytle. Největší radost máme z vyčištění okolí zastávky Nušlova, kde bylo odpadků opravdu hodně a rozdíl před a po je znatelný.“ „Ve skupině nás bylo asi 45. Přidalo se k nám i 5 dětí. Sebrali jsme celkem 1 270 kg odpadků, z toho jsme vytřídili zhruba 400 kg plastu, skla a plechovek. Hodně často jsme naráželi na podezřelé igelitové pytlíky s hnědým obsahem.“

Všem účastníkům patří obrovské díky! Sesbírané odpadky jsou jen kapka v moři odpadů, které se stále nacházejí na území naší městské části. Někteří spoluobčané si zkrátka neuvědomují, že není možné odhodit obal ihned po konzumaci jeho obsahu a pravidelně zaneřáďují okolí, které chceme mít čisté. Odbor životního prostředí bude dále pokračovat v úklidech černých skládek. Jejich likvidace je finančně velmi nákladná a odpadů každoročně přibývá. Nacházíme je v zeleni, okolo kontejnerů, na hřištích, okolo trafostanic, cest a nákupních středisek. Občanům přitom pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a jsou jim k dispozici sběrné dvory, kde je možné odpady zdarma uložit. Systém odpadového hospodářství města umožňuje stavět se k nakládání s odpady zodpovědně.

Lidé se často snaží přenášet svou odpovědnost na radnici. Odpovědný za své chování i za vzhled okolí je však každý člověk samostatně. Obyvatelé naší městské části mají kromě práv také své povinnosti. Černé skládky nehromadí jen bezdomovci, na které jsou často  sváděny. Při cestě domů mne přivítal doslova rozkopaný odpadkový koš přímo v sídlišti. Byl odtržený ze stojanu a odpadky rozházené po širokém okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí dobrovolníků i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně uklízí nepořádek v našem okolí.

Městská část každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu, aby uklidila nepořádek a černé skládky, které nezodpovědní spoluobčané zakládají. Tyto peníze by se přitom daly vynaložit rozhodně lepším způsobem. Mimo jiné uvažujeme, že v budoucnu nainstalujeme fotopasti na místa, kde se opakovaně objevují černé skládky. Tyto fotopasti zaznamenají každou nežádoucí aktivitu a zároveň budou sloužit jako odrazující prvek.

Dana Céová, odbor životního prostředí