Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování, chvála, vděčnost

Před několika měsíci se od základu obměnil pracovní tým v kuchyni a jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13. Tuto změnu jsme pocítili i my, mnohaletí klienti. Vedení Lukáše mělo při výběru a volbě nového šéfkuchaře a jeho spolupracovníků opravdu šťastnou ruku. Nevíme, jak chutná ambrosie a nektar, jimiž se živili a napájeli antičtí bohové na Olympu, ale my bychom s nimi neměnili, neboť mistrovské výtvory pana šéfkuchaře by nám snad mohl závidět i kuchař na Olympu. Zalistoval jsem po 4 letech opět v Knize přání a stížností a zamrazilo mne, že klienti jídelny blahodárnou změnu svými zápisy dosud opomenuli. Považují ji nejspíš za samozřejmost. My se však naproti tomu domníváme, že záslužná, svědomitá a s úsměvem vykonávaná práce si právem zaslouží ocenění, pochvaly a vděčnosti. A právě o toto se tímto dopisem pokoušíme. Všem pracovníkům Lukáše „od hlavy až k patě“ upřímně děkujeme.

Miluše a Bohumil Fořtovi