Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den rodiny s Prahou 13

Při příležitosti Mezinárodního dne rodiny organizuje Praha 13 Den rodiny s Prahou 13. Pro rodiny s dětmi bude ve středu 15. května od 10.00 do 19.00 hodin připraven celodenní program. Jeho hlavní část proběhne v rodinném centru Ptáčkov a venkovních prostorách mezi radnicí a Ptáčkovem.

Pro děti budou připravena divadélka, čtení pohádek, hry, soutěže a mnoho dalšího. Rodiče si se svými ratolestmi budou moct například zacvičit nebo společně tvořit v řemeslném kroužku.

Hlavní program bude doplněn o Dny otevřených dveří v organizacích z Prahy 13, které pracují s rodinou. Detailní program včetně časového harmonogramu a programu Dnů otevřených dveří je k dispozici na www.praha13.cz.

Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky v rámci Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13. Všechny rodiny s dětmi jsou srdečně zvány!

Jan Morčuš