Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V druhé polovině března přijeli do areálu FZŠ Trávníčkova strážníci z odboru prevence, psovodi a jízdní hlídka městské policie. Předškoláci si procvičili dopravní značky na mobilním dopravním hřišti a vyzkoušeli si jízdu na kolech. Společně se žáky prvních tříd a dětí ze 4.A zhlédli ukázky dovedností psů a koní. Všichni si odnesli cenné zkušenosti a dárek od městské policie.

Helena Bumbálková