Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na prohlídku si zarezervujte termín

Domov pro seniory Zity Kabátové zahájil ve spolupráci s MČ Praha 13 svůj provoz 1. dubna letošního roku. Případné zájemce o služby zveme na prohlídku domova, o rezervaci termínu je možné požádat na info@dumzitykabatove.cz. Základní informace můžete získat na www.dumzitykabatove.cz.

Občané s trvalým bydlištěm v MČ Praha 13 mají při splnění kritérií, která jsou v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., možnost umístění na volná místa rezervované kapacity MČ Praha 13. Bližší informace získáte na dvorackovai@p13.mepnet.cz. Provozovatelem sociálních služeb v Domově pro seniory Zity Kabátové je Domov třetího věku, s.r.o.

-red-