Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pohádka o Budulínkovi

V polovině dubna se ve Spolkovém domě konalo každoroční divadelní přestavení pro děti z mateřských a základních škol, která v rámci  ekologické výchovy pořádá odbor životního prostředí. Jsou hrazena z jeho rozpočtu a chodí na ně děti už od roku 1997. Smyslem a cílem těchto představení je ekologická osvěta a výchova dětí formou vhodnou pro nejmenší.

Představení, tentokrát to byla pohádka O Budulínkovi, zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž. Na nejlepší malé malíře a kreslíři čeká hezká odměna. A pokud se nám sejde hodně obrázků, uspořádáme z nich výstavu.

Dvou pohádkových představení se letos zúčastnilo asi 400 dětí z mateřských a základních škol Prahy 13. Připravili je pro ně herci z Divadla Kapsa.

Eva Beránková