Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předvelikonoční odpoledne

Ve středu 17. dubna se v MŠ Ovčí hájek 2177 konaly v rámci projektu Evropské unie MAP II Velikonoční dílna a Den otevřených dveří pro veřejenost. Rodiče, děti a všichni ti, kdo přišli, si vyrobili spoustu krásných velikonočních dekorací. Měli možnost seznámit se s celou mateřskou školou, prohlédnout si práce dětí, popovídat si s pedagogy školky, paní ředitelkou a v klidu naší školky si dát drobné občerstvení a kávu. Všichni odcházeli velikonočně naladěni, protože jsme společně strávili příjemné jarní odpoledne.

Hanka Baštová, ředitelka