Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pytle plné pokladů

V pátek 5. dubna se žáci FZŠ Brdičkova již popáté zapojili do akce Ukliďme Česko. Všechny děti celou hodinu sbíraly odpadky na školním pozemku a v okolí školy. Jaké „poklady“ našly, to si ani nepřejte vědět! Jsou mezi námi i lidé, kteří dokáží vyhodit krabici s koťaty! Toto děti hodně ranilo a vedly dlouhou debatu na téma, jak dokáží být někteří spoluobčané necitliví. Určitě je to ale neodradilo a příští rok se do úklidu zapojíme znovu. Celou akci zorganizovala paní učitelka Miluše Dušková a za to jí patří velké poděkování.

Kamila Hubalovská, ředitelka školy