Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Spojili jsme zábavu a pomoc

V září jsme v Prusíkově ulici otevřeli ScioŠkolu Praha. Vedeme děti k občanské zodpovědnosti a k zodpovědnosti celkově. Nejen proto jsme se spolu s nimi rozhodli také zapojit do dění na třináctce. A výsledek? První dubnovou sobotu jsme v Centrálním parku uspořádali charitativní akci Vítání jara.

Do přípravy se zapojili všechny děti ze školy, rodiče, sourozenci, kamarádi a mnoho dobrovolníků, kterým pomoc, životní prostředí a mezilidské vztahy nejsou lhostejné. Díky výrazné podpoře městské části se nám podařilo uspořádat velkou akci, kam se přišla podívat spousta lidí. Pro všechny návštěvníky bylo připravené občerstvení, dílny pro děti, sportovní hry, bazárek a mnoho dalšího. Vítání jara zastřešila organizace 1 000 statečných, která dlouhodobě podporuje Dětské onkologické centrum FN Motol.

Dobrovolné příspěvky z občerstvení a dílen se vyhouply na úctyhodných 13 019 Kč, kterými podpoříme Dětské onkologické centrum FN Motol. Všem moc děkujeme.

Erna Landová