Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

Dne 22. března byl zadržen muž, který se na Velké Ohradě vloupal do objektu a vozidla. Ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování se vhodně vedenými výslechy podařila pachateli prokázat také další trestná činnost v obvodu Místního oddělení policie Stodůlky. Konkrétně bylo zjištěno, že tento výtečník je vášnivým „umělcem“, který sprejem nebo různými barvami vytvářel nápisy na budovách v našem obvodu. Nyní je stíhán pro spáchání přečinu krádeže spáchaného vloupáním a poškození cizí věci, kterého se dopustil právě vytvářením svých uměleckých děl na zdech domů. Nazývat jeho výtvory uměním je podle mého názoru příliš. Pachatel je stíhán vazebně. I poté, co byl zmíněný pachatel vzat do vazby, byl v našem územním obvodu zjištěn další výskyt graffiti. Proto bych chtěl apelovat na občany, aby v případě, že se stanou svědky takového jednání, ihned kontaktovali linku 158.

V březnu bylo při silniční kontrole zastaveno celkem 5 řidičů, u kterých byla orientační dechovou zkouškou zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. V takových případech jsou řidiči pro spáchání přestupku oznámeni Magistrátu hl. m. Prahy Správní orgán jim může uložit pokutu a zákaz řízení. Řidič je ze zákona povinen se podrobit orientační dechové zkoušce, případně orientační zkoušce na ovlivnění jinou návykovou látkou. Pokud tak neučiní, tak mu opět hrozí pokuta a zákaz řízení. Při zjištěné vyšší míře alkoholu v krvi je pak řidiči sděleno podezření ze spáchání trestného činu. Řidič, který usedne za volant pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky je ohrožením nejen pro sebe, ale především pro ostatní účastníky silničního provozu.

V polovině února došlo v Lounech k úmrtí tříletého chlapce, kterého zřejmě utýral jeho otčím, či spíše druh jeho matky. Nejhorší na případu je, že je obětí bezbranné dítě, které si neumí zavolat pomoc, neví jak situaci čelit a ve věku 3 let asi ani neví, že se děje něco špatného, něco nenormálního. Pokud máte podezření, že k něčemu takovému dochází i ve vašem okolí, u sousedů apod., nebuďte neteční a oznamte takovou situaci na Místní oddělení policie Stodůlky. Udržujeme velmi dobrou spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí, ÚMČ Prahy 13. Je mi jasné, že máte spoustu práce a starostí, tak jako v dnešní době všichni, ale všímejte si svého okolí, protože v tomto konkrétním případě se, podle mě, mohlo tomu nejtragičtějšímu konci zabránit.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna