Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MEDVÍDEK BRUMLA V OVČÍM HÁJKU

Koncem listopadu jsme uvítali v naší mateřské škole milou návštěvu. V rámci prevence bezpečnosti našich dětí k nám přišli pracovníci Městské policie s pořadem Medvídek Brumla ve městě, který nenásilnou formou seznámil děti se správným a bezpečným chováním při cestování městskou dopravou a pohybu ve městě. Cestování Brumly děti zaujalo a po skončení pořadu ho několik dětí hned namalovalo. Děkujeme Městské policii za dárky, které děti obdržely a těšíme se na další spolupráci.

Zuzana Stočesová