Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak vnímáme AIDS?

Základní škola Kuncova se loni již potřetí stala hlavním garantem informační kampaně Červená stužka, součásti světového Dne boje proti AIDS, která se u nás loni konala 3. prosince. Do stužky zapojila 24 proškolených žáků 9. ročníku, kteří rozdali spoluobčanům 700 informativních letáků, prodali 710 odznaků a vybrali rekordních 15 833 Kč na provoz Domu světla, jediného zařízení v Praze zajišťujícího bezplatné anonymní testování na HIV infekci, a na činnost Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Za aktivní, zodpovědný a uvědomělý přístup k letošní Červené stužce si žáci školy zaslouží poděkování a pochvalu, stejně jako dárci.
Této akci předcházelo 30. listopadu ve škole osvětové dopoledne Hrou proti AIDS, na které se přišel podívat i náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít. Žáci nejvyšších ročníků si na pěti pracovištích zopakovali své znalosti o viru HIV, rizicích nákazy, možnostech ochrany i odpovědných partnerských vztazích. Nejzajímavějším momentem byla diskuse s Vladimírem Kováčem, který již šestým rokem vysvětluje ve školách své zkušenosti s nemocí a pomáhá bourat předsudky. „Děti mají široké znalosti a spoustu možností, jak získat informace,“ říká Vladimír Kováč. „Paradoxně ale začínají brát AIDS jako běžnou nemoc a ztrácejí obavy.“ K 31.10. 2007 bylo v ČR zaznamenáno 1020 HIV pozitivních lidí. Z toho u 230 propukl AIDS a 130 lidí zemřelo. V loňském roce se k tomuto datu nově infikovalo 100 lidí. Naše škola bude v preventivních akcích pokračovat i v roce 2008.

Pavel Petrnoušek, koordinátor akce Červená stužka