Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koncepce rozvoje je k nahlédnutí na webu

Dne 12. prosince byla zastupitelstvem schválena Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007-2013. Nastiňuje střednědobé a dlouhodobé možnosti rozvoje MČ Praha 13. Výsledná podoba koncepce byla zpracována na základě připomínek občanů vznesených mj. během veřejného projednání tohoto materiálu a také během setkání vedení MČ se zastupiteli. Dokument je k dispozici na www.praha13.cz. Na základě usnesení zastupitelstva bude koncepce každoročně aktualizována.

Lenka Šůsová, odbor kancelář starosty