Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Není mi úplně jasné, jak bude v roce 2008 zajišťována lékařská pohotovost, mluvilo se o změnách. Bude pokračovat v motolské nemocnici?

Není mi úplně jasné, jak bude v roce 2008 zajišťována lékařská pohotovost, mluvilo se o změnách. Bude pokračovat v motolské nemocnici?

Úvodem je třeba říci, že garantem zajištění zdravotní péče, tedy i lékařské služby první pomoci (LSPP, v běžné mluvě se většinou říká pohotovost) je ze zákona hlavní město Praha. Je známo, že od zásadní změny koncepce LSPP na přelomu let 2003 a 2004, při které došlo ke zrušení LSPP v Lípě, funguje lékařská pohotovost od dubna 2004 pro občany Prahy 13 ve Fakultní nemocnici Motol. V průběhu roku 2007 projednávalo hlavní město několik koncepcí další budoucnosti LSPP. Rozhodnuto bylo koncem listopadu – hlavní město uzavřelo smlouvu s pěti velkými pražskými nemocnicemi (Všeobecná fakultní nemocnice, nemocnice v Motole, na Bulovce, vinohradská nemocnice a Thomayerova nemocnice) a s Poliklinikou v Palackého v Praze 1, které budou LSPP dále zajišťovat. Ve Fakultní nemocnici Motol bude zajišťována lékařská pohotovost praktického lékaře pro dospělé, pro děti a dorost a dětského stomatologa. Ve všech šesti zdravotnických zařízeních bude jednotná ordinační doba LSPP, a to ve všední dny od 19.00 hodin do 6.00 hodin, o víkendu a o svátcích nepřetržitě od 0.00 do 24.00. Hlavní město vyčlenilo na provoz LSPP v rámci celé Prahy pro rok 2008 celkem 22 miliónů korun. Pro obyvatele Prahy 13 tedy k žádné změně nedochází, mohou nadále využívat pohotovost v Motole.

Jaká je budoucnost bezdrátového internetu v Praze 13? Když se spouštěl, plánovalo se rozšiřování sítě...

Bezdrátový internet jsme jako druhá městská část spustili v březnu 2006. V první etapě byly zprovozněny pouze dva přístupové body pro okolí Místního domu dětí a mládeže, v létě pak byla signálem pokryta většina sídliště Velká Ohrada. Další plánovaný rozvoj sítě na staré Stodůlky byl ale pozastaven. Hlavním důvodem byl protest asociace českých telekomunikačních operátorů k Evropské komisi proti poskytování bezplatného internetu obcemi, což je podle nich nedovolená podpora, která znevýhodňuje komerční provozovatele. V průběhu čekání na vyjádření jsme zvažovali, zda poté budeme pokračovat v rozšiřování stávající sítě nebo zda se připojíme k celopražskému projektu Bezdrátová Praha, který byl rovněž napaden. V současné době máme připraven záměr rozšíření stávající bezdrátové sítě na téměř celou městskou část. Poskytne možnost výběru ze tří úrovní připojení – zcela bezplatné připojení s přístupem pouze na stránky orgánů veřejné správy, připojení rychlostí 128 kb/s bez omezení přístupu za nízký měsíční poplatek a konečně placené vysokorychlostní neomezené připojení. Pokud bude tento záměr schválen, mohla by být síť na většině území Prahy 13 (zvažuje se i vyřešení odlehlejších oblastí - Třebonic a Hájů) zprovozněna do dubna tohoto roku.