Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Počítá se v Praze 13 někdy s domovem důchodců?

Počítá se v Praze 13 někdy s domovem důchodců?

O vybudování domova důchodců samozřejmě uvažujeme již delší dobu. Populace stárne a také naše městská část, která má jinak poměrně mladé obyvatelstvo, bude podobné zařízení potřebovat. Výstavba domova důchodců je ale obrovská investice, kterou by městská část sama nezvládla, proto zde záleží zejména na spolupráci s hl. městem Prahou. Řekl bych, že se snažíme seniorům maximálně pomáhat. Máme výborně fungující Středisko sociálních služeb Prahy 13, spolupracujeme se všemi místními kluby seniorů a co je hlavní – v roce 2006 se nám podařilo dokončit přestavbu bývalé školy na Dům pro seniory Lukáš. V něm provozuje středislo sociálních služeb denní stacionář, středisko hygieny, počítačové kurzy, je zde klubovna a 19 bytů, z nichž už ve všech, kromě dvou, které jsou určeny pro manželské páry, bydlí naši senioři. Kromě toho jsme ale stále jednali s hlavním městem Prahou o možnosti vybudovat na našem území domov důchodců. Byl vybrán jeden z posledních pozemků ve Stodůlkách ve vlastnictví města – v těsném sousedství konečné autobusů u křižovatky Oistrachovy a Mukařovského. Byla vypracována studie, která potvrdila, že na tomto místě je možné domov pro přibližně 180 seniorů vybudovat. O tom, že hlavní město to s výstavbou myslí vážně, svědčí i to, že v rozpočtu na rok 2009, který zastupitelstvo schválilo 27. 11. je vyčleněno přes 23,7 miliónů na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby domova důchodců. Samozřejmě bude záležet na průběhu územního a stavebního řízení a hlavně na tom, zda se v rozpočtu hlavního města podaří najít prostředky na realizaci celého projektu. Nemohu tedy nyní odhadnout termín dokončení, ale uvolnění peněz na projekt je již dostatečným příslibem, že u nás domov důchodců bude.


Proč se v Centrálním parku budují sportovní hřiště? Chceme si tam odpočinout a ne poslouchat údery tenisových míčků!

Víte, nikdy nejde uspokojit úplně všechny. Centrální park je prostorem pro relaxaci a volný čas všech obyvatel okolních sídlišť i ostatních občanů Prahy 13 a každý má o odpočinku jiné představy. Ti mladší preferují sportovní vyžití a zábavu, starší generace zase dá přednost klidu a posezení v přírodě. Stejně jako vy žádáte o klidné místo, obracela se na nás řada lidí, kteří si stěžovali, že v Centrálním parku chybí příležitosti pro sportovní vyžití. Snažili jsme se proto koncipovat Centrální park tak, aby byl vyvážený a aby si tu každý přišel na své. Jsou zde klidové zóny podél potoka a ve střední části, zatímco prostor pod horní retenční nádrží jsme věnovali sportovní části s hřišti a trenažery. Velmi oblíbené je minigolfové hřiště, stejně jako dětské hřiště u Nepomuckého rybníka. Obyvatelstvo se nám rozrůstá a sporotvních ploch není nikdy dost. Budujeme je také s ohledem na vyplnění volného času našich dětí a prevenci sociálně patologických jevů. Je lepší, když se děti vyřádí na hřišti, než aby někde popíjely alkohol. Samozřejmě pamatujeme i na místa pro klidný odpočinek a budeme v tomto smyslu upravovat dosud nedokončené části parku.