Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční turnaj 2008

V neděli 14. 12. se ve dvou tělocvičnách FZŠ Trávníčkova uskutečnil už 8. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením. Své síly zde v šesti kategoriích změřilo 44 hráčů. „Na akci se tradičně podílí řada subjektů,“ řekla Eva Frančeová ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 5 (SPMP). „Kromě našeho sdružení je to Sportovní klub Slavoj SPMP Praha, Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, spoluorganizátorem je FZŠ Trávníčkova. Patronát nad letošním ročníkem převzala zástupkyně starosty Gabriela Kloudová. Jen díky této spolupráci můžeme turnaj ve stolním tenisu pořádat dvakrát ročně. V květnu je to turnaj O zlatou mušli, v prosinci Vánoční turnaj.“

Turnaj je otevřený, hráči jsou do kategorií rozděleni podle výkonnosti. V první startují začátečníci, v šesté kategorii jsou i sportovci, kteří jsou držiteli medailí ze speciálních olympijských nebo evropských her, velmi úspěšní reprezentanti naší republiky. „Neumím si představit, že bychom turnaj, o který je stále větší zájem, pořádali bez pomoci rodičů,“ dodala Eva Frančeová. „To by asi vůbec nešlo. Rodiče jsou trenéry, rozhodčími, zajišťují občerstvení a jsou bohužel mnohdy jedinými diváky.“

„Z každého, kdo projeví zájem, chodí pravidelně na tréninky, může být velmi dobrý hráč,“ řekla na závěr Zuzana Bláhová, vedoucí a trenérka Sportovního klubu mentálně postižených Prahy. „Musíme si ale uvědomit, že každý má hranice možností, které díky svému postižení nepřekročí. Proto podaný výkon, který může být pro jednoho běžný, je pro druhého fantastickým úspěchem. V zahraničí berou tyto sportovce úplně jinak, tribuny jsou plné, každá akce má úžasnou propagaci. Snad to tak jednou bude i u nás. Věřte, že tito sportovci si to opravdu zaslouží.“

V případě zájmu se můžete obrátit na Evu Frančeovou ze Základní školy praktické a Základní školy speciální Lužiny nebo na Sportovní klub Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postižením. Více na http://www.slavoj-spmppraha.cz.

Eva Černá