Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MIKULÁŠSKÝ BĚH

 

Již tradičně se v Mateřské škole U Bobříka v Podpěrově ulici konal Mikulášský běh, který tentokrát připadl na sobotu 5. prosince. V 10 hod. se před školkou sešel hojný počet dětí, jejich rodičů i prarodičů. Všichni se odebrali do Centrálního parku, kde s plným nasazením plnili úkoly. Po návratu do školky dostaly děti od Mikuláše, čerta a anděla nadílku, poté byli všichni pozváni na výbornou bramboračku a úžasný svařáček. Všem zaměstnancům školky patří velký dík za příjemně strávené sobotní dopoledne s našimi dětmi. Zaměstnancům MŠ, dětem a jejich blízkým přejeme pohodový rok 2010.

Rada rodičů MŠ