Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka 2010

 

V České republice se již podeváté konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou připadla na středu 1. prosince, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí možné nákazy virem HIV (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem a nitrožilním užíváním drog). Situace v České republice se bohužel v posledních dvou letech zhoršuje. Zatímco před sedmi lety
přibývaly 3 – 4 HIV pozitivní osoby měsíčně, nyní je to 11 – 16 nových případů během jednoho
měsíce. Celkem je v ČR evidováno již více než 1 500 HIV pozitivních a AIDS nemocných lidí.
V Praze 13 Červenou stužku pošesté za sebou zajišťovali vybraní žáci 9. ročníku Základní
školy Kuncova. Do ulic naší městské části se vydalo 27 proškolených deváťáků. Každý z nich
měl na klopě bundy nebo kabátu připnutý nejen odznak Červené stužky, ale i odznak naší školy.
Vedoucí dvojice byl navíc označen i povolenkou vydanou MHMP, která umožňuje osobě starší 15
let nakládat s finančními prostředky. Žáci z Kuncovky rozdali 600 informativních letáčků a prodali 459 odznaků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali 10 497 Kč, z nichž je financován mimo jiné i provoz Domu světla, kde provádějí bezplatné anonymní testování každému, kdo o to požádá.
Za vzorný přístup k letošní kampani Červená stužka vyslovuji zúčastněným žákům naší školy poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek,
ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky