Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cvičení rodičů a dětí

 

SK Hala Lužiny pořádá cvičební hodiny rodičů s dětmi. Cvičíme út, st, čt od 10 do 11 hodin. Od ledna otevíráme ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin cvičení, které je určeno především pro maminky, které si chtějí zacvičit s dětmi staršími 3 - 5 let, nebo i se sourozenci různého předškolního věku. Více informací na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Dagmar Kolandová