Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Genetická výuka čtení

 

V příštím školním roce 2012/2013 otevíráme na FZŠ Mezi Školami jednu 1. třídu, kde se děti budou učit číst genetickou metodou, která se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte. Geneticky se děti učí číst rychleji a především rychleji vnímat a chápat obsah přečteného.Metoda vychází z toho, že téměř každé dítě se umí při vstupu do první třídy podepsat hůlkovým písmem. Proto zpočátku využíváme ke čtení a zapisování pouze velkou tiskací abecedu. Po prvních dvou měsících ve škole děti obvykle dokážou číst běžné texty psané velkým tiskacím písmem, a to je motivuje k dalšímu čtení. Při zápisu budou mít rodiče možnost zvolit pro svoje dítě tuto alternativu nebo zůstat u metod standardních.

Dana Trojáková