Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

 

Máte dítě školou povinné, které  jen sedí u PC a chcete s tím něco udělat? Přihlaste ho na cvičení žáků do Sportovního Klubu Hala Lužiny, kde od ledna otvíráme nové cvičební hodiny se zaměřením na získání OVOV. Náplní je cvičení zaměřené na postupné zvyšování sportovní výkonnosti, osobní aktivity. Patronem projektu jsou medailisté z olympijských her, mistrovství světa a Evropy. Každé dítě dostane svůj výkonnostní deník, kam si bude zaznamenávat výkony, které dosáhne v jednotlivých atletických disciplínách, v manipulaci s míčem, posilování a plavání. Děti budou mít možnost zúčastnit se okresních a krajských soutěží družstev. Cvičení bude v pondělí od 16 - 17 hodin ve Sportovní hale, Bellušova 1877. Více informací získáte na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u vedoucí cvičení Všesportovního oddílu SK Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Dagmar Kolandová