Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům pro seniory je i nadále naší prioritou

Vážení spoluobčané,
každý rok touto dobou se ohlížíme za rokem uplynulým a upřesňujeme si plán na rok nastávající. Jaký byl rok s třináctkou na konci pro Prahu 13? Nepochybně byl těžší než roky předcházející. Pocítili jsme důsledky ekonomické krize i politické nestability na úrovni vlády i hlavního města. Kvůli personálním změnám v samosprávě hlavního města a ztížené komunikaci s magistrátem nebylo možné dotáhnout některé nadějně rozběhnuté záměry. Jedním z nich je např. projekt výstavby domu pro seniory, o kterém se ještě zmíním později.
Přes všechny potíže se nám několik důležitých úkolů podařilo realizovat. Za hlavní úspěch považuji vybudování nové školky komplexní rekonstrukcí zchátralé budovy v Husníkově ulici, kterou jsme bezplatně získali od státu. Rekonstrukcí byla vytvořena krásná moderní školka pro 75 dětí. Díky tomu jsme mohli umístit do školek všechny děti z Prahy 13, kterým nejpozději v prosinci byly 3 roky. Druhým velkým úspěchem roku 2013 je dokončení nových parkovacích ploch na Velké Ohradě. Terasovité parkoviště pro 100 aut pomohlo především zlepšit průjezdnost ulice Janského a mnoha lidem najít parkovací místo blíže ke svému bydlišti. Hodně práce bylo odvedeno v oblasti péče o životní prostředí. Pokročilo budování cest i zelených ploch v Centrálním parku, zahájili jsme obnovu izolační zeleně podél Jeremiášovy ulice s příspěvkem z fondů Evropské unie. Navázali jsme na uskutečněný projekt revitalizace šesti vnitrobloků a obnovili jsme vnitroblok v Hábově ulici, kde vzniklo atypické dětské hřiště. Další hřiště byla zrekonstruována na Velké Ohradě a v Nových Butovicích. V revitalizacích vnitrobloků budeme pokračovat i v roce 2014. Byly zpracovány projekty a proběhla již veřejná projednání úprav ve vnitroblocích Bellušova – Neustupného a Trávníčkova – Fantova na Lužinách. Realizace se odkládala pouze s ohledem na možnost čerpání evropských dotací. V listopadu bylo potvrzeno, že dotaci ve výši téměř 23 milionů korun z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost obdržíme, takže po schválení přijetí dotace bude možné projekty zahájit. Pokračovat chceme i v obnově izolační zeleně.

Jsem moc rád, že jsme mohli uvést v život několikaletý záměr na zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby na našem území. Jistě jste zaregistrovali jasně žluté buňky, které byly koncem listopadu umístěny nedaleko křižovatky Oistrachovy a Vackovy ulice. Vybudování stanoviště, na kterém se podílela Praha 13, výrazně zkrátí dojezdové vzdálenosti vozidel záchranné služby k případným pacientům v naší oblasti.

Dobrou zprávou je také to, že díky reorganizaci městské policie bylo posíleno obvodní ředitelství v Praze 13 a počet strážníků na našem území dosáhl konečně stovky. V souvislosti s bezpečností bylo v uplynulém roce nejdiskutovanějším tématem rozšíření kamerového systému. Je to záležitost, na kterou asi nikdy nebude jednotný názor. Kamerový systém má své příznivce i zapřísáhlé odpůrce. Když jsme tuto otázku měli na programu zastupitelstva, byly nám doručeny dvě petice – jedna zvýšení počtu kamer striktně odmítala, druhá naopak požadovala urychlené rozšíření systému. My se domníváme, že kamery význam pro dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem mají. Svědčí o tom rostoucí počet případů, kdy byl pachatel odhalen nebo i zadržen díky záznamu z kamer. Zastupitelstvo záměr schválilo a nyní probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci.

Nemalé prostředky budeme v roce 2014 investovat do škol. Připravujeme rekonstrukci sociálních zařízení v 15 mateřských školách. Probíhá také výběr dodavatele audiovizuální techniky do škol. Výsledkem projektu bude, že devět základních škol bude mít audiovizuální učebnu vybavenou 30 tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí a dataprojektorem, což umožní zvýšení efektivity výuky řady předmětů. Do oblasti bezpečnosti patří plán na vybudování dopravního hřiště v areálu základní školy v Bronzové.

Zpracovány jsou projekty rozšíření počtu parkovacích míst na sídlišti Lužiny – konkrétně v ulicích Bellušova a Zázvorkova. Přibýt by tam mělo celkem přes 70 parkovacích stání. Zpracování projektu bylo poměrně složité a musel být upravován, zejména v souvislosti s umístěním vodovodního potrubí a dalších sítí.

Prioritou pro nás zůstává i nadále vybudování domu pro seniory. Usilovali jsme o převzetí pozemku a stavebního povolení na projekt domu seniorů, který chtělo původně stavět hlavní město na současné autobusové točně ve Stodůlkách. Jednání s hl. městem nám ale nedává moc velké naděje, že by se to mohlo podařit. Právě z toho důvodu jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení hotového objektu, který by mohl sloužit jako dům pro seniory. Bohužel jsme ale neobdrželi žádnou nabídku a veřejná zakázka musela být zrušena. Protože ale dům pro seniory v Praze 13 opravdu chceme, nevzdáváme to a připravíme novou veřejnou zakázku s upraveným zadáním.

Chtěl bych poděkovat všem kolegům z vedení městské části i všem pracovníkům úřadu za kvalitní práci v roce 2013. Jsem přesvědčen o tom, že většina obyvatel a návštěvníků radnice je s prací našeho úřadu spokojena, což je náš prvořadý úkol. V listopadu byla Praha 13 v rámci udělování cen za kvalitu označena za vítěze ve veřejném sektoru a získala právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. Je to pro nás zadostiučinění i výzva pro další období.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál hodně zdraví, životní energie a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

David Vodrážka, starosta Prahy 13