Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ocenění práce mnoha lidí

Nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost byly oceněny 26. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Záštitu nad slavnostním večerem převzali prezident republiky, předseda Senátu, předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu.
Městská část Praha 13 se stala vítězem v kategorii veřejného sektoru a získala tak právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. Cenu uděluje Rada kvality ČR na základě hodnotící zprávy, která podrobně analyzuje činnost a přístup instituce k řadě různých oblastí. Ocenění převzal za městskou část starosta David Vodrážka a za její úřad tajemnice Kateřina Černá. „Ocenění si velmi vážíme a jsme si vědomi, že je to výsledek kvalitní týmové práce všech pracovníků radnice,” říká starosta David Vodrážka. „Dlouhodobě usilujeme o vysokou kvalitu služeb poskytovaných občanům. Současně se systematicky věnujeme např. ochraně a obnově zeleně a revitalizaci veřejných prostor.” V západních zemích a pomalu i u nás význam pojmu společenská odpovědnost stoupá. Zejména mladí lidé se stále více zajímají o to, jak firmy a instituce chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných aktivit a podle toho např. korigují i své nákupní preference.

Martin Šmíd