Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyberte si školu

Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. ledna odpoledne se v Praze 13 uskuteční zápis do prvních tříd na školní rok 2015/16. Aby měli rodiče před zápisem dostatek informací, uspořádala městská část už čtvrtý Veletrh základních škol. Proběhl v obřadní síni radnice 25. a 26. listopadu a návštěvníkům se tentokrát představilo šest místních základních škol, dále ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny a Německá škola v Praze. Ve stáncích nabídli zástupci jednotlivých škol rodičům budoucích prvňáčků a ostatním zájemcům požadované informace o zaměření škol, jejich vzdělávacích programech a mimoškolních aktivitách. Veletrh zahájil předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud, zúčastnila se také zástupkyně starosty Marcela Plesníková a mnozí ředitelé škol, kteří rádi odpovídali na dotazy návštěvníků. Další informace o našich základních školách najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Školství.

Samuel Truschka