Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co vše vás čeká při změně banky?

Pro změnu banky je vhodné se rozhodnout, pokud vaše současná banka zatěžuje váš bankovní účet různými poplatky, které v jiné bance nejsou. Na internetu je velké množství srovnávačů, které jsou velmi detailní a pomohou vám zorientovat se v nákladovosti jednotlivých bank a jejich balíčků běžných účtů. Vedle poplatku za vedení účtu pozorně sledujte, jaké další služby, které využíváte, jsou a nejsou zpoplatněné nad rámec daného balíčku. Kromě měsíčních poplatků je dobré zvážit, zda vám nová banka nabídne stejný komfort, na jaký jste zvyklí. Některé nové „internetové“ banky s malým množstvím poboček pro vás mohou znamenat časté zdlouhavé cestování, pokud vyžadujete častou návštěvu pobočky a jste zvyklí na pravidelné konzultace s osobním bankéřem.

Pokud se pro změnu banky rozhodnete, čeká vás relativně lehký proces. Nutnou administrativu vám ulehčí tzv. „Kodex mobility“ z dílny České bankovní asociace. Kodex mobility je velmi užitečný nástroj, který odbourává spoustu administrativy. Banka, ke které přecházíte, například zařídí zrušení starého účtu, zřídí trvalé příkazy, inkasa, a to vše vyplněním jediného formuláře. Důležitým pravidlem Kodexu mobility je povinnost bank informovat své klienty o možnostech změny. Princip této služby spočívá v tom, že nová banka provede přestup do jiné banky za klienta sama.

Jakmile se rozhodnete pro změnu banky, stačí u nové banky založit účet a vyplnit formulář „Žádost o změnu banky“. S jeho pomocí můžete u původní banky zrušit trvalé příkazy a inkasa a nechat jejich seznam poslat do nové banky. Zároveň dojde k výpovědi smlouvy u původního účtu a zřízení všech příkazů a inkas ze seznamu u nové banky. Celý proces změny banky trvá minimálně 15 pracovních dnů, lepší je ale počítat s měsíční lhůtou.

Proces přestupu od jedné banky ke druhé s využitím Kodexu mobility je zdarma. Některé banky vám také uhradí poplatky za převod a zrušení účtu, které původní banka může účtovat. Znát potřebujete jen číslo původního účtu a mít s sebou občanský průkaz. Než žádost o změnu banky podepíšete, vytvořte si přehled všech využívaných služeb a plateb. Přehled lze zpravidla jednoduše vytvořit z internetového bankovnictví.

Na co byste hlavně neměli zapomenout:

  • trvalé příkazy
  • inkasa
  • platební karty
  • šablony častých plateb


U všeho si zapište čísla účtů, částky, případné limity (u inkas), variabilní symboly, specifické symboly, frekvenci plateb, den platby a do kdy příkaz platí. Podobně postupujte i u platebních karet. Po realizaci změny účtu zkontrolujte nastavení nového účtu. Dále ověřte, že zrušení běžného účtu ve staré bance proběhlo v pořádku a na původním účtu nezůstal žádný dluh, byť by se mělo jednat o korunové záležitosti.

Co může změnu banky komplikovat?

Největším problémem jsou různé dluhy, které můžete u staré banky mít. Může se ale jednat i o další produkty svázané s používáním  bankovního účtu. Pokud rušíte starý účet ve spěchu nebo s negativními emocemi, kdy vás původní banka po dvaceti letech rozčílila, tak si před zrušením účtu rozhodně stáhněte kompletní výpisy z účtu. Jakmile totiž dojde ke zrušení starého účtu, nebudete mít dostupnou historii starých výpisů z internetového bankovnictví. Pokud je chcete zachovat, je vhodné je buď vytisknout nebo udělat export do vašeho počítače včetně zálohy.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz