Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující  objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulicedatumstanoviště
Mládí8. 1.parkoviště proti č. 824/14
Bronzová15. 1.chodník naproti č. 2016/13
Borovanského22. 1.křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Petržílkova29. 1.parkoviště u č. 2267/12

Michaela Líčková