Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak řídit městský úřad

Český institut efektivního managementu (CIEM) ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst ČR a Úřadem MČ Praha 13 uspořádal 13. listopadu seminář o referenčním modelu řízení městského úřadu. Seminář, který se konal v obřadní síni radnice Prahy 13, zahájili místostarosta městské části Pavel Jaroš a tajemnice úřadu Kateřina Černá. Příspěvky přednesli také zástupce ministerstva vnitra Luboš Valenta, ředitel CIEM Roman Fišer a Aleš Dresler z Městského úřadu Kopřivnice. Referenční model řízení městského úřadu je detailní vzor procesů, organizace, nástrojů měření výkonu a kvality, strukturovaných požadavků na znalosti a dovednosti úředníků. Model, iniciovaný několika moravskými městy v roce 2012, spravuje a rozvíjí CIEM. Využívá ho řada českých a několik slovenských měst. Je doplňován na základě dobré práce měst, koncepcí a metodik ministerstev pro místní rozvoj a vnitra a dalších institucí. Účastníky semináře byli starostové a místostarostové, tajemníci, manažeři kvality a další pracovníci městských úřadů.

Lucie Wawreczková, CIEM