Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaký byl loňský rok a co nás čeká letos?

Na tomto místě v lednovém STOPu se každoročně zamýšlím nad uplynulým rokem a představuji hlavní plány městské části na rok následující. V loňském roce jsme pokračovali v zateplování budov v našem vlastnictví. Tyto investice považuji za velmi důležité, protože nám dlouhodobě ušetří prostředky za vytápění. Tentokrát byly zatepleny dva objekty – Spolkový dům v ulici K Vidouli ve Stodůlkách a tělocvična na rohu ulic Kovářova a Kuncova. Obě stavby byly zkolaudovány začátkem prosince. Do oblasti úspor energie patří také pokračování projektu Odpovědné školy Prahy 13, který uspoří v průběhu 10 let 240 milionů korun a je průběžně doplňován o další úsporná opatření. Zajistili jsme rekonstrukci vzduchotechniky v 6 školních objektech, modernizaci osvětlení v ZŠ Kuncova, zvýšení účinnosti kotelen v dalších 11 školách, ale především nový kvalitní kotel v ZŠ Mládí, který byl uveden do provozu na podzim. Významným krokem byla komplexní rekonstrukce sítí v budově Polikliniky Hostinského ve Stodůlkách, kde bylo nutno vyměnit rozvody vody, elektřiny, topení a kanalizace. Senioři jistě ocení zásadní rekonstrukci kuchyně a jídelny v Domě sociálních služeb Lukáš, které byly slavnostně uvedeny do provozu 16. prosince.

Největší loňskou investicí v oblasti životního prostředí byla revitalizace čtyř veřejných prostranství na sídlištích Lužiny a Nové Butovice za celkem 18,5 milionů korun. Projekty považuji za velmi úspěšné i proto, že celých 16 milionů korun pokryla dotace z evropských fondů – z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Díky revitalizaci se výrazně zlepšila kvalita prostoru před FZŠ Trávníčkova, vnitrobloků Neustupného a Trávníčkova-Fantova. Vznikla také nová venkovní posilovna ve vnitrobloku Fingerova, hojně využívaná především dětmi ze sousední školy, ale i okolními obyvateli. Jsem moc rád, že byla konečně dokončena revitalizace Třebonického rybníku. První fáze, při které se upravovala hráz a měnilo zničené odtokové potrubí, proběhla již v roce 2014. V jejím průběhu se ukázalo, jak velké množství sedimentů leží na dně. Protože rybník byl vypuštěn, bylo logické přistoupit k další fázi – odstranění bahna. Na tuhle finančně náročnou operaci se nám podařilo získat dotaci ve výši přes 1,3 milionu korun z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Vzhledem ke složité administraci žádosti o dotace došlo k časovému posunu, ale odbahnění nakonec proběhlo úspěšně a v říjnu loňského roku mohl být rybník konečně napuštěn, k velké radosti obyvatel Třebonic i okolí. Oblíbené Třebonické letní hry se mohou po dvou letech vrátit do svého tradičního prostředí. Obnoveno bylo i přilehlé dětské hřiště.