Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krása adventních věnců

V prostorách Komunitního centra sv. Prokopa se 27. listopadu sešly asi čtyři desítky seniorů z celé Prahy 13, aby strávily příjemné chvíle při vázání adventních věnců. Akci organizoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví a účastníky přišli podpořit také místostarosta Pavel Jaroš a tajemnice úřadu Kateřina Černá. Velké poděkování patří Komunitnímu centru sv. Prokopa, které zajistilo vhodné prostory a podílelo se na přípravách. Sváteční atmosféra spojená s tvůrčím duchem všech přítomných dala vzniknout krásným výtvorům, za které by se nemusel stydět ani profesionál.

Iva Dvořáčková, OSPZ