Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nemocné paní jsme zajistili bydlení

Začátkem prosince proběhlo pražskými i celostátními médii několik článků o složité situaci těžce nemocné paní Heleny a jejího syna Ladana, trpícího autismem, kterým hrozila exekuce bytu. Vzhledem k tomu, že některé články nebyly úplně přesné a případ vyvolal velkou vlnu emocí, považuji za potřebné vnést do záležitosti trochu světla a uvést některé mylné závěry na pravou míru.

V první řadě je nutno zdůraznit, že Městská část Praha 13 není vlastníkem dotčeného bytu, nemá vůči paní Heleně žádné pohledávky a s exekucí bytu nemá vůbec nic společného. Vlastníkem bytu je hl. město Praha a iniciátorem exekučního řízení byl magistrát hl. města. Radnice Prahy 13 se naopak od počátku o celou věc intenzivně zajímala a paní Heleně aktivně pomáhá. Náš odbor sociální péče a zdravotnictví se o hrozící exekuci, která byla naplánována na 10. listopadu, dozvěděl v polovině října. Podařilo se nám pro paní Helenu a jejího syna zajistit a připravit náhradní byt 2+kk odpovídajících rozměrů a kvality, který budou moci užívat. Vyjednali jsme s magistrátem časový prostor na přípravu bytu a přestěhování, takže k faktickému výkonu exekuce magistrátního bytu vyklizením nakonec nemuselo dojít. Nový byt na ubytovně městské části jsme nechali vymalovat, byla částečně zrekonstruována koupelna a 10. prosince pracovníci úřadu pomohli se stěhováním. Paní Helena je s novým bytem naprosto spokojena. Smlouva o ubytování je zatím na dobu jednoho roku a může být automaticky prodlužována. Sociální situaci rodiny řeší i nadále naše oddělení sociální péče ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus. Děkujeme všem lidem, kteří se o situaci paní Heleny zajímali, nabídli pomoc nebo dokonce finančně či materiálně přispěli, za jejich zájem a solidaritu.

Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví