Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový bezpečný přechod

Jistě jste si všimli, že byl přebudován původní přechod pro chodce v Bavorské ulici, v blízkosti mimoúrovňového křížení s Rozvadovskou spojkou u autobusové zastávky K Fialce. Tento přechod byl nevhodně umístěn. Nedodržení rozhledových poměrů v prostoru nástupu na přechod a jeho délka 13 metrů z něj dělaly velmi nebezpečné místo pro chodce. Z tohoto důvodu jsme navrhli přestavbu přechodu v rámci akce BESIP. Stavba zahrnovala posunutí přechodu o 11 metrů, výstavbu ochranného ostrůvku v prostoru přechodu, úpravu vjezdových a výjezdových klínů ze zastávky a přestavbu silničních vpustí. Nový přechod je dlouhý 9 metrů, je rozdělen dvoumetrovým ochranným ostrůvkem a je osazen speciálními svítidly. Přechod byl dokončen v závěru loňského roku. Náklady na přestavbu a osvětlení přechodu ve výši 1,7 milionu Kč hradila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která má tuto komunikaci ve správě

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost