Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školy hrají badminton

Od září mají základní školy v Praze 13 v rámci výuky tělesné výchovy možnost bezplatně navštěvovat sportovní centrum Jeremi a trénovat zde badminton. Jedná se o společný projekt sportovního centra Jeremi a městské části pod záštitou zástupkyně starosty Marcely Plesníkové, který nese oficiální název Badminton do škol. Sportovní centrum dává k dispozici prostory, městská část financovala nákup badmintonových raket. Celá akce se setkala s nevídaným zájmem zdejších základních škol, z čehož máme velkou radost. Zatím se pravidelně zapojuje na 600 dětí ze šesti škol a je předpoklad ještě výraznějšího nárůstu. Zejména ZŠ Mohylová, která nedisponuje vlastní tělocvičnou, možnost bezplatného sportování velice vítá. Každé škole je k dispozici profesionální trenér a v případě zájmu probíhá školení učitelů tělocviku, aby mohli s dětmi provádět základní trénink badmintonu. Na konci každého školního pololetí bude uspořádán velký badmintonový turnaj, kterého se budou účastnit zástupci všech základních škol v několika kategoriích. Vítězná škola si odnese putovní pohár.

Martin Šmíd