Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Také v roce 2016 jsme na vaší straně

Není mnoho příležitostí ke komplexnějšímu zhodnocení výsledků práce našeho obvodního ředitelství v oblasti řešení nejpalčivějších problémů této městské části, jako jsou delikty proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, drobné krádeže a poškozování soukromého i veřejného majetku. V uplynulém roce odhalili strážníci během výkonu služby přes 7 500 přestupků ve veřejném pořádku, 309 přestupků proti majetku a 444 přestupků souvisejících s požíváním alkoholických nápojů. Dále provedli 115 000 lustrací motorových vozidel a odhalili při tom 3 odcizená auta. Zanedbatelné není ani množství provozoven a ubytovacích zařízení, které jsme kontrolovali – téměř 200. Celkem 30 osob bylo předvedeno na Policii ČR a 15 bylo omezeno na osobní svobodě, neboť byly přistiženy při páchání trestné činnosti. Nicméně dobře vnímáme, že situace v některých lokalitách přesto není uspokojivá. Rok 2016 proto bude z hlediska přímého výkonu služby zaměřen především na zajištění bezpečnosti občanů a majetku. Součástí opatření zůstávají i nadále ranní dohledy na přechodech pro chodce a odpolední kontroly okolí základních škol.

Na počátku nového kalendářního roku jako vždy připomínám našim čtenářům základní informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ul. Lýskova 1593 ve Stodůlkách (BUS č. 142 – zastávka Lýskova, BUS č. 137 – zastávka Mototechna). Podání, oznámení nebo žádost o pomoc lze učinit na naše operační středisko kdykoli, osobně či telefonicky (tel. 222 025 721-22) nebo prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156. Dále je možné kontaktovat naše strážníky na okrskové služebně Velká Ohrada, ul. Prusíkova 2577 a okrskové služebně Nové Butovice, Sluneční nám. 13 (radnice Prahy 13).

Za celé Obvodní ředitelství MP Praha 13 děkuji vám všem, kteří jste svou slušností a ohleduplností zásadně přispěli k udržování klidu a veřejného pořádku a zároveň vám za nás všechny přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2016.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP