Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaký byl rok s osmičkou na konci?

Období, kdy se střídá starý rok s novým, si bezesporu zaslouží malé ohlédnutí, které nevynechám ani letos.

Máme za sebou komunální volby, ve kterých jste svými hlasy rozhodli o novém složení zastupitelstva naší městské části. Leží tedy před námi další čtyřleté období, ve kterém se budeme snažit vést Prahu 13 tak, aby i dál zůstala dobrou adresou a pěknou městskou částí. Čeká nás poměrně velké množství projektů, z nich některé začaly v roce 2018 a dokončeny budou v letech následujících. Takovým projektem je například vybudování parku na Velké Ohradě, o kterém jsme se detailněji zmiňovali v listopadovém čísle STOPu. Park o rozloze zhruba 27 800 metrů čtverečních bude situován mezi ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, Pařízkova, Petrbokova a Rotavská. Jedná se o zastavitelnou část obce, ovšem na daném pozemku nejsou ve stávajícím stavu umístěny žádné budovy. Na své si zde přijdou chodci, běžci i in-line bruslaři. Počítáme i s vodními prvky pro děti, fontánkou a pítkem, které bude napojeno na nově vyvrtanou studnu. Součástí parku budou dětská hřiště, psí hřiště, fitness prvky, sportovní plocha a veřejné ohniště.

Mám-li se ohlédnout do nedávné minulosti, musím na tomto místě určitě zmínit dokončený Domov pro seniory pojmenovaný po slavné herečce, která svého času v Praze 13 žila, Zitě Kabátové. Domov pro seniory jsme otevřeli 21. září 2018. Jedná se bezesporu o největší investiční projekt Prahy 13. Myšlenka postavit zařízení tohoto typu se zrodila už před několika lety, ovšem tak náročné projekty se samozřejmě nerealizují ze dne na den. Složitou cestu se nám podařilo zvládnout a dnes máme na třináctce plně vybavené zařízení pro seniory se 110 lůžky. V každém patře pětipodlažní budovy je umístěna nonstop fungující sesterna, senioři mohou využívat terasy s venkovním posezením, budou mít k dispozici ordinaci s lékařskou službou, vlastní kuchyni a jídelnu a další společenské prostory. Projekt počítal i s potřebnou relaxací. Klienti tedy mohou používat prostory s vanami pro vodní terapie, masážní místnosti a tělocvičnu pro kondiční cvičení. Všem, kteří se nemohli přijít podívat na Domov pro seniory v rámci organizovaných dnů otevřených dveří, přinášíme obrazovou reportáž (www.praha13.cz/Domov-pro-seniory-Zity-Kabatove), která dokládá, jak krásné, vstřícné a moderní zařízení pro seniory v naší městské části vzniklo. Téma parkování je bohužel i v Praze 13 velmi ožehavé. Nesčetněkrát bylo řečeno, že problémy s faktem, že řidiči zejména ze Středočeského kraje v naší městské části zaparkují svá auta a dál do centra pokračují hromadnou dopravou, musí najít své řešení. Také proto jsme byli v nedávné minulosti hlavním iniciátorem vzniku studie výstavby velkokapacitního zařízení P+R, které by bylo napojeno na stanici metra B Zličín. Vzhledem k povolebním změnám na Magistrátu hl. m. Prahy bohužel momentálně nejsme schopni říct, v jaké podobě bude náš návrh realizován. Pevně věřím, že vedení hlavního města od tak důležitého projektu neupustí, velkokapacitní parkoviště zde opravdu chybí. Snažíme se alespoň na naší úrovni co nejvíc občanům od problematického parkování ulehčit – vloni jsme například rozšířili parkoviště v Bellušově ulici.

Revitalizace hřišť a sportovišť je nekončící proces. I v loňském roce jsme vynaložili nemalé finanční prostředky a další potřebné získali z dotací, abychom mohli dětská hřiště i sportoviště uvést do odpovídajícího stavu. Vznikla spousta hřišť nových, včetně tolik populárních fitparků. Za všechny jmenujme například stavbu fitparku na Velké Ohradě. Tento projekt byl občany zařazen mezi jednu z deseti priorit zjišťovaných v rámci ankety místní Agendy 21. Zmiňované rekonstrukce dětských hřišť proběhly v ulici Kociánova, Fingerova, Lýskova, Chalabalova. Sportovní hřiště byla rekonstruována ve vnitrobloku Ovčí hájek a na Velké Ohradě. Proběhla také tolik potřebná rozsáhlá revitalizace prostranství před FZŠ Brdičkova a FZŠ Trávníčkova. Praha 13 je zřizovatelem 22 mateřských a 10 základních škol, do naší správy patří také Dům dětí a mládeže Stodůlky. Mateřinky navštěvuje téměř dva a půl tisíce dětí, v základních školách máme umístěno 5 580 žáků. Do prvních tříd v roce 2018 nastoupilo 691 prvňáčků. Každým rokem se počty žáků zvyšují, musíme tedy reflektovat tento trend a zajistit odpovídající zázemí pro kvalitní výuku a volnočasové aktivity. V loňském roce jsme například otevřeli novou kuchyni a jídelnu v Základní škole Kuncova. Do výstavby jsme zainvestovali bezmála 44 mil. Kč. Kuchyně je vybavena nejmodernější technologií, která ulehčí práci kuchařkám a vnese do stravování žáků nové trendy související se zdravým stylem.

Dlouhodobě má naše městská část poměrně velký počet cizinců. Ve školách jich je zhruba 13,7 %. Pro jejich úspěšné začleňování organizuje Praha 13 několik programů. Jedním z nich je aktivita PRIMAS, která ve školách pomáhá s adaptací dětí s odlišným mateřským jazykem. Devátým rokem organizujeme projekt Společná adresa – Praha 13, který je zaměřen na integraci cizinců. Přes zvýšené procento cizinců nezaznamenáváme, na rozdíl od jiných městských částí a oblastí České republiky, žádné národnostní či etnické problémy.

V přijímacích testech na střední školy se žáci z většiny škol v naší městské části umisťují nad celostátním průměrem. V matematice je dokonce 90 % našich škol nadprůměrných. To by nebylo možné bez kvalitních a pracovitých pedagogů i dalších pracovníků.

Nezapomínáme ani na rozvoj sociální péče. V této oblasti jsme v právě uplynulém roce navýšili objem finančních prostředků na financování sociálních služeb. Navýšen byl i příspěvek na prevenci rizikového chování v základních školách. V rámci prevence jsme navázali spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a zorganizovali druhý ročník cyklu bezplatných přednášek velmi úspěšného projektu Senior akademie. V rámci akademie se senioři dozvěděli užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, školeni byli ve finanční gramotnosti, policisté jim poradili, jak postupovat v případě domácího násilí nebo jak poskytnout první pomoc. V rámci akademie účastníci navštívili Muzeum Policie ČR, Centrální operační středisko městské policie a Psí domov v Tróji. Podobné osvětové projekty budeme samozřejmě podporovat i nadále. Podpoře seniorů se věnujeme dlouhodobě. V současné době podporuje městská část Praha 13 činnost 12 klubů pro seniory. Otevření třináctého klubu je naplánováno na samý počátek roku 2019. Podporujeme tísňovou péči, spravujeme 12 sociálních bytů a jeden byt určený pro krizové účely. Organizujeme Retrokavárny a jiné akce pro seniory. V červnu 2018 byla schválena Koncepce rodinné politiky, která se zaměřuje na podporu zdravé rodiny, mezigenerační solidaritu a na podporu skupin se specifickými potřebami.

Ve výčtu bychom samozřejmě mohli pokračovat dál, nicméně mnohdy je lepší nechat hovořit činy. Proto věřím, že se nám nastavené tempo podaří udržet i v dalších letech a na sklonku příštího roku se opět budeme moct ohlédnout, abychom se utvrdili v tom, že Praha 13 kráčí dobrým směrem.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13