Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava v klubu seniorů

Klub seniorů II oslavil 13. listopadu významné životní jubileum paní Blaženy Pickové, která se právě v tento den dožila v plném zdraví a životním elánu 91 let. Oslavenkyni přišli popřát a předat hezké květiny zástupci městské části Vít Bobysud, Jiří Mašek, Yveta Kvapilová a Aneta Ečeková Maršálová.

Alena Dušková